Politikk og politiske møter

Cecilie Coucheron

Møtesekretær

Telefon: 922 16 138

E-post:

Gry Hagen

Enhetsleder

Telefon: 911 25 190

E-post:

Søndre Nordstrand ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter

  1. Dato 18.01.
    Klokkeslett 17:00-19:00
  2. Dato 08.02.
    Klokkeslett 17:00-19:00
  3. Dato 15.03.
    Klokkeslett 17:00-19:00

Se hele kalenderen

Medlemmer