Søndre Nordstrand ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Om du ønsker å lese møteinnkallinger, protokoller og sakspapirer til møter i rådet vil du fra og med 29.08.2022 finne dem i møtekalenderen på eInnsyn her.

Ønsker du å delta på åpen halvtime? Kontakt møtesekretær (kontaktinfo til høyre). Les mer om åpen halvtime her.

Medlemmer

Fagkonsulent
Cecilie Coucheron
Telefon
Enhetsleder
Gry Hagen
Telefon