Søndre Nordstrand navneråd

Navnerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget.

Bydelsutvalgene er bemyndiget til å fatte endelig avgjørelse i navnesaker i den enkelte bydel. Ved navnsetting bør det i størst mulig grad ta hensyn til eksisterende navn i området. For øvrig kan man ta hensyn til:

  • stedegne eller hevdvunne navn
  • gårdsnavn, husmannsplasser og lignende
  • kjente/stedstilknyttede betydningsfulle avdøde personer
  • kjente steder i den enkelte bydel

Om du ønsker å lese møteinnkallinger, protokoller og sakspapirer til møter i rådet vil du fra og med høsten 2022 finne dem i møtekalenderen på eInnsyn her.

Medlemmer

Hansen, Thorbjørn - Klemetsrud pensjonistforening

Medlem av Søndre Nordstrand navneråd
Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd
Telefon

Dønhaug, Trine (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Søndre Nordstrand navneråd

Volder Rutle, Elin (Rødt)

Medlem av Søndre Nordstrand navneråd

Butt, Talat M. (Høyre)

Nestleder av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid
Medlem av Søndre Nordstrand navneråd
Telefon

Andersen, Ole B. (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid
Medlem av Søndre Nordstrand navneråd
Telefon
Spesialkonsulent
Kristian Salte