Politikk og politiske møter

Jan Lund Segtnan

BU-sekretær

Telefon: 414 06 377

E-post:

Søndre Nordstrand navneråd

Navnerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget.

Bydelsutvalgene er bemyndiget til å fatte endelig avgjørelse i navnesaker i den enkelte bydel. Ved navnsetting bør det i størst mulig grad ta hensyn til eksisterende navn i området. For øvrig kan man ta hensyn til:

  • stedegne eller hevdvunne navn
  • gårdsnavn, husmannsplasser og lignende
  • kjente/stedstilknyttede betydningsfulle avdøde personer
  • kjente steder i den enkelte bydel

Medlemmer

Hansen, Thorbjørn - Klemetsrud pensjonistforening

Medlem av Søndre Nordstrand navneråd
Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 907 99 620

Dønhaug, Trine (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Søndre Nordstrand navneråd

Volder Rutle, Elin (Rødt)

Medlem av Søndre Nordstrand navneråd

Butt, Talat M. (Høyre)

Nestleder av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid
Medlem av Søndre Nordstrand navneråd

Telefon: 928 07 444

Andersen, Ole B. (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid
Medlem av Søndre Nordstrand navneråd

Telefon: 901 53 419