Søndre Nordstrand seniorråd


Arild Andersson

Leder

E-post:

Eva Grimsmo Gaarder

Sekretær

Telefon: 97 66 96 92

E-post:

Søndre Nordstrand seniorråd

Seniorrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i alle saker som gjelder eldre. Seniorrådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter

  1. Dato 23.08.
    Klokkeslett 09:30-11:00
  2. Dato 27.09.
    Klokkeslett 09:30-11:00
  3. Dato 01.11.
    Klokkeslett 09:30-11:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Andersson, Arild (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling
Leder av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 41 54 38 42

Tysland, Anne-May - Seniorrådet

Nestleder av Søndre Nordstrand seniorråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 99 62 37 71

Hansen, Thorbjørn - Klemetsrud pensjonistforening

Medlem av Søndre Nordstrand navneråd
Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 90 79 96 20

Helseth, Inger - Prinsdal seniorsenter

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 98 00 31 16

Bjerlin, Marit - Seniorrådet

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for institusjoner

Telefon: 97 73 86 00

Kristoffersen, Jørunn Wenche - Holmlia pensjonistforening

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Elvebakk, Åslaug, Seniorrådet

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Aktar, Muhammad Saeed, Mangfoldshuset

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Tariq, Shahbaz, Søndre Nordstrand Muslimske Senter

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Martinsen, Kjell (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 90 62 36 90

Didriksen, Odd - Klemetsrud pensjonistforening

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Kalstadstuen, Gerd - Prinsdal Seniorsenter

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Tørring, Terje, Hauketo-Prinsdal menighet

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Rosenberg, Erik, Holmlia pensjonistforening

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Sahl, Jan, Holmlia menighet

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Bastiansen, May Brit (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 41 45 48 24

Elster, Finn-Egil (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd