Til innhold
Politikk og politiske møter

Søndre Nordstrand seniorråd

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.


Arild Andersson

Leder

E-post:

Eva Grimsmo Gaarder

Sekretær

Telefon: 976 69 692

E-post:

Søndre Nordstrand seniorråd

Seniorrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i alle saker som gjelder eldre. Seniorrådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Andersson, Arild (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling
Leder av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 415 43 842

Tysland, Anne-May - Mortensrud menighet

Nestleder av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 996 23 771

Hansen, Thorbjørn - Klemetsrud pensjonistforening

Medlem av Søndre Nordstrand navneråd
Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 907 99 620

Helseth, Inger - Prinsdal seniorsenter

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 980 03 116

Bjerlin, Marit - Hauketo-Prinsdal menighet

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 977 38 600

Kristoffersen, Jørunn Wenche - Holmlia pensjonistforening

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Elvebakk, Åslaug, Holmlia menighet

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Aktar, Muhammad Saeed, Mangfoldshuset

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Tariq, Shahbaz, Søndre Nordstrand Muslimske Senter

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Martinsen, Kjell (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 906 23 690

Didriksen, Odd - Klemetsrud pensjonistforening

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Kalstadstuen, Gerd - Prinsdal Seniorsenter

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Tørring, Terje, Hauketo-Prinsdal menighet

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Rosenberg, Erik, Holmlia pensjonistforening

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Sahl, Jan, Holmlia menighet

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Bastiansen, May Brit (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 414 54 824

Elster, Finn-Egil (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd