Politikk og politiske møter

Arild Andersson

Leder

E-post:

Eva Grimsmo Gaarder

Sekretær

Telefon: 976 69 692

E-post:

Søndre Nordstrand seniorråd

Seniorrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i alle saker som gjelder eldre. Seniorrådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter

 1. Dato 28.09.
  Klokkeslett 09:30-11:00
  Møteform: Nærmere informasjon kommer
 2. Dato 02.11.
  Klokkeslett 09:30-11:00
  Klemetsrud gamle skole
 3. Dato 07.12.
  Klokkeslett 09:30-11:00
  Klemetsrud gamle skole

Se hele kalenderen

Medlemmer

Andersson, Arild (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling
Leder av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 415 43 842

Tysland, Anne-May - Seniorrådet

Nestleder av Søndre Nordstrand seniorråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 996 23 771

Hansen, Thorbjørn - Klemetsrud pensjonistforening

Medlem av Søndre Nordstrand navneråd
Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 907 99 620

Helseth, Inger - Prinsdal seniorsenter

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 980 03 116

Bjerlin, Marit - Seniorrådet

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for institusjoner

Telefon: 977 38 600

Kristoffersen, Jørunn Wenche - Holmlia pensjonistforening

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Elvebakk, Åslaug, Seniorrådet

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Aktar, Muhammad Saeed, Mangfoldshuset

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Tariq, Shahbaz, Søndre Nordstrand Muslimske Senter

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Martinsen, Kjell (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 906 23 690

Didriksen, Odd - Klemetsrud pensjonistforening

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Kalstadstuen, Gerd - Prinsdal Seniorsenter

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Tørring, Terje, Hauketo-Prinsdal menighet

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Rosenberg, Erik, Holmlia pensjonistforening

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Sahl, Jan, Holmlia menighet

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Bastiansen, May Brit (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 414 54 824

Elster, Finn-Egil (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd