Råd for funksjonsnedsettelser

Møte i Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Tid og sted

Dato

Mandag 28. september 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Holmlia Senter vei 9

Sted

Holmlia Senter vei 9, OSLO