Møte i Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Om møtet

Digitalt testmøte for utprøving av videoløsning.

Protokoll

RPFN - protokoll 05.10.2020 (PDF 194KB)

Tid og sted

Dato

Mandag 28. september 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt testmøte

Sted

Digitalt testmøte