Råd for funksjonsnedsettelser

Møte i Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Tid og sted

Dato

Tirsdag 2. juni 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Avlyst

Sted

Avlyst