Møte i Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse