Råd for funksjonsnedsettelser

Møte i Søndre Nordstrand råd for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Mandag 2. desember 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Holmlia Senter vei 9

Sted

Holmlia Senter vei 9, OSLO