Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Om du ønsker å lese innkallinger, protokoller og sakspapirer vil du fra 25.08.2022 finne de i møtekalenderen på eInnsyn her.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for bydelsutvalget. De funksjonshemmedes organisasjoner skal være representert i rådet. Råd for funksjonsnedsettelser gir råd til de folkevalgte i komiteer og bydelsutvalget basert på saksfremlegg. I tillegg kan rådet ta opp egne saker, som de fremmer for de folkevalgte organene.

Ønsker du å delta på åpen halvtime? Kontakt møtesekretær (kontaktinfo til høyre). Les mer om åpen halvtime her.

Saker og møter i råd for personer med funksjonsnedsettelse

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Fiskvik, Einar - FFO

Leder av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Larsen, Randi Halden - SAFO

Nestleder av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Dahle, Ragnhild - FFO

Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Breiby, Åge, FFO

Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Haugen, Geir, SAFO

Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Dolmen, Anne Lena (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Jakobsen, Alf (Fremskrittspartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Kjesrud, Magnus Woo, FFO

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Felix, Henriette, SAFO

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Johansson, Kyrre (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Letting, Grete (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse
leder
Einar Fiskvik
Møtesekretær
Mari Lunde Ophus
Telefon