Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Representantene oppnevnes av bydelsutvalget, og de funksjonshemmedes organisasjoner skal være representert i rådet.

Råd for funksjonsnedsettelser gir råd til de folkevalgte i komiteer og bydelsutvalget basert på saksfremlegg. I tillegg kan rådet ta opp egne saker, som de fremmer for de folkevalgte organene.

Om du ønsker å lese møteinnkallinger, protokoller og sakspapirer til møter i rådet vil du fra og med 29.08.2022 finne dem i møtekalenderen på eInnsyn her.

Medlemmer

Fiskvik, Einar - FFO

Leder av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Larsen, Randi Halden - SAFO

Nestleder av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Dahle, Ragnhild - FFO

Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Breiby, Åge, FFO

Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Haugen, Geir, SAFO

Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Dolmen, Anne Lena (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Jakobsen, Alf (Fremskrittspartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Kjesrud, Magnus Woo, FFO

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Felix, Henriette, SAFO

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Johansson, Kyrre (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Letting, Grete (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse
leder
Einar Fiskvik
Møtesekretær
Liv Marit Strand
Telefon