Politikk og politiske møter

Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse


Einar Fiskvik

leder

E-post:

Liv Marit Strand

Møtesekretær

Telefon: 913 66 685

Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Representantene oppnevnes av bydelsutvalget, og de funksjonshemmedes organisasjoner skal være representert i rådet.

Råd for funksjonsnedsettelser gir råd til de folkevalgte i komiteer og bydelsutvalget basert på saksfremlegg. I tillegg kan rådet ta opp egne saker, som de fremmer for de folkevalgte organene.

Møter

  1. Dato 02.11.
    Klokkeslett 18:00-20:00
  2. Dato 07.12.
    Klokkeslett 18:00-20:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Fiskvik, Einar - FFO

Leder av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 901 55 555

Larsen, Randi Halden - SAFO

Nestleder av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Sandvik, Leif Inge - FFO

Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Breiby, Åge, FFO

Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Haugen, Geir, SAFO

Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Dolmen, Anne Lena (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 413 29 697

Osmo, Kathrin (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid
Medlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 990 39 140

Dahle, Ragnhild - FFO

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Kjesrud, Magnus Woo, FFO

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Felix, Henriette, SAFO

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Johansson, Kyrre (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for oppvekst-, kultur- og fritid
Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse

Letting, Grete (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for personer med funksjonsnedsettelse