Uttalelse til søknad om salgsbevilling etter eierskifte