Sak fra R - Sak om utredning av psykologiske tjenester i bydelen Søndre Nordstrand