Oppnevning av varamedlem til rådet for integrering og mangfold (RIM)