Oppnevning av medlem og valg av leder til tilsynsutvalg for institusjoner