Informasjonsskriv til BU om Oslo sør- satsingen pr 09.04.21