Høringssvar til ny barnelov fra bydel Søndre Nordstrand