Høring om endringer i barnehageloven - plikt til å vurdere barns norskkunnskaper