Utrede etablering av vikarpool i hjemmetjenesten og kommunal BPA – verbalvedtak budsjett 2020