2020

Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn ved Kantarellen bo og rehab og Kantarellen dagsenter 8.11.2019 og Sykehjemsetatens kommentar til tilsynsrapporten