2020

Tilbakemelding fra Sykehjemsetaten på rapport ved uanmeldt tilsyn ved Kantarellen Bo- og rehab og Kantarellen dagsenter 11.03.2020