Sak fra R – Sparetiltak som berører lovpålagte tjenester