Sak fra R - Bemanningssituasjon i bydelens barnehager