Sak fra H - Etablering av Fontenehuset på Lofsrud Gård og bekymringer fra Søndre Nordstrand Rideklubb