Sak fra A - Forslag til debattregler for budsjettbehandlingen 2020 (budsjett 2021)