Sak fra A - Forslag om vurdering av finansiering av barnevernstiltak