Oppnevning av nye representanter og vararepresentanter til driftsstyrene ved grunnskolene for perioden 01.01.2021- 31.12.2022