Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Råd for integrering og mangfold 2019 - 2023