Offentlig høring av planprogram for kommuneplanens arealdel