Næringsråd/Næringsutvalg – bydelsutvalgets tidligere vedtak