Ljabruveien 91 - Etablering av møteplass for bydelens innbyggere