Kartlegging av ufrivillig deltid i Avdeling helse, omsorg og mestring