Bydelsutvalgets innstilling til programplan for 2021, delprogram nærmiljø, Oslo sør- satsingen