2019

Valg av to representanter fra bydelsutvalget til styringsgruppen for områdeløftet i bydelen