2019

Undersøke muligheten for å utvikle Sørsiden Forum til en møteplass eller fritidsklubb for barn og unge