2019

Sykehjemsetatens kommentarer til tilsynsutvalgets rapport etter uanmeldt tilsyn av 05.03.2019 ved Kantarellen bo- og rehab og Kantarellen dagsenter