2019

Budsjett 2020 - Foreløpig orientering om konsekvenser av byrådets forslag til budsjett 2020 SAK 1