Tilsynsrapporter fra tilsyn ved Grensestien avlastningsbolig 02.11.16, Hallagerbakken aktivitetssenter 02.11.16, Kantarellen Bo og Rehab 19.10.16 og Kantarellen Dagsenter 19.10.16.