Tilsynsrapport fra tilsyn ved Kantarellen bo- og rehabsenter og dagsenter 30.08.2017