Tilsynsrapport fra tilsyn ved Hallagerbakken aktivitetssenter 30.08.2017