Søknad om skjenkebevilling - bydelens høringsutalelse