Samlokalisering av bydelens administrasjonslokaler - valg av samarbeidspartner