Sak fra MDG - Beplanting av midtrabatter og grøntanlegg