Planlegging av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski - Varsel om utvidet planområde