Oslo Sør - Tildeling til frivillige organisasjoner for å fremme deltakelse og integrering