Oppnevninger fra FrP: Nye fast representanter til driftsstyrene ved Stenbråten og Hallagerbakken skole, ny vararepresentant til skolemiljøutvalget ved Bjørnholt videregående skole og nye representanter til SU ved Jettegryta og Steinbråten barnehager