Oppnevning fra A - ny representant til Brukerrådet for funksjonshemmede