Oppnevning av nye representanter til driftsstyrene ved skolene for perioden 01.01.2018 - 31.12.2019