Oppnevning av ny representant og vararepresentant fra MDG til driftsstyret ved Holmlia skole