Oppnevning av ny fast representant fra Rødt til bydelsutvalget og til helse-, kultur- og oppvekstkomiteen