Oppnevning av ny 2. vara fra SV til helse-, kultur- og oppvekstkomiteen