Økonomisk rapportering pr. mars 2017 – kvartalsrapport