Næringsutvalg - oppnevning av politiske representanter og fastsetting av videre saksgang